G

091 8 640 223

Ly Thủy Tinh Đo Lường Chịu Nhiệt Có Tay Cầm (Vạch Trắng)

85.000

  • Sản phẩm mới 100%.
  • Ly làm bằng thủy tinh có chia vạch, trong suốt.
  • Dung tích chứa: 350-500-800ml

Hotline 0918 640 223

Xóa