G

091 8 640 223

Hồng (Pink)

15.000

Màu tự nhiên dùng cho phôi xà phòng

Thể tích: 10ml

còn 996 hàng