G

091 8 640 223

Đỏ cam (Red Orange)

15.000

Màu tự nhiên dùng cho phôi xà phòng

Thể tích: 10ml