Khuôn silicon có tính đàn hồi cao nên rất dễ tháo khuôn khi làm xà phòng handmade

Khuôn silicon có tính đàn hồi cao nên rất dễ tháo khuôn khi làm xà phòng handmade

Khuôn silicon có tính đàn hồi cao nên rất dễ tháo khuôn khi làm xà phòng handmade

Khuôn silicon có tính đàn hồi cao nên rất dễ tháo khuôn khi làm xà phòng handmade